MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

LESKRACHT

Naast het volgen van de verschillende `gewone` vakken via lesmethodes willen wij zoveel mogelijk uitgaan van de belevingswereld van het kind. We noemen dit ‘betekenisvol onderwijs’. Hierbij staat de brede ontwikkeling van het kind centraal. Het sluit aan bij hun huidige interesse en spreekt hen aan op hun vermogen tot gezamenlijk handelen en nadenken.

 

Om dit betekenisvol onderwijs goed vorm te kunnen geven maken wij gebruik van de methode Leskracht. Deze methode vervangt de traditionele wereldoriëntatie vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Met deze methode leren kinderen zichzelf iets aan door iets te onderzoeken, uit te proberen en hulp te vragen. Kinderen kunnen hun kennis delen, toepassen en laten beklijven. 

We gebruiken daarvoor in de groepen drie tot en met zes de Regenboog wereldkist.

Voor de groepen zeven en acht maken we gebruik van de Spectrumbox.

Met de kerndoelen van wereldoriëntatie en taalvorming als uitgangspunt worden kinderen aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

Zie ook:

http://www.leskracht.nl/