MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

Kanjertraining

Omdat we als school graag aandacht besteden aan burgerschapsvorming  werken op school volgens de principes van de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Met de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

- Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.

- Beheersing van verschillende oplossingsmogelijkheden bij pesten en andere conflicten.

- Bewustwording van de eigenheid bij kinderen.

- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

 

Onze kanjerregels zijn:

Hier ben ik

Het is goed dat ik er ben

Er zijn mensen die van mij houden

Niet iedereen vindt mij aardig

Dat hoort zo

Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk

Doet iemand vervelend tegen mij?

Dan haal ik mijn schouders op

Doet iemand rot,

Dan doe ik niet mee.

Ik gedraag me als een kanjer

Want ik ben een kanjer