MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een schoolveiligheidsplan is hierbij ondersteunend en geeft richting en duidelijkheid over bepaalde afspraken en gedragscodes.

Het schoolveiligheidsplan ligt op dit moment ter inzage bij de directie van de school.