MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

ONS ONDERWIJS

Op de Toermalijn willen we onze kinderen zo zelfstandig mogelijk laten werken.

In de groepen 1 en 2 zien we dit door:

- het keuzebord en een weektaak

- kinderen die zelf kiezen welke activiteit ze willen doen op hun eigen niveau

- kinderen die zelfstandig aan het werk zijn tijdens de gekozen activiteiten

 

In de groepen 3 t/m 8 zien we dit door:

- te werken met een dag- en weektaak

- te werken met een tablet; in de groepen 4 t/m 8 wordt de oefenstof bij de vakgebieden spelling, rekenen, lezen en taal verwerkt op een persoonlijke leerlingtablet (Android). We zien dat deze werkwijze bijzonder motiverend werkt bij onze kinderen

- naast de vaste instructiemomenten zijn de kinderen tijdens het zelfstandig werken vrij om te kiezen welke opdracht zij van hun dag- of weektaak willen gaan maken

- een leerkracht die, aan de instructietafel, extra instructie geeft aan kinderen die extra instructie nodig hebben of kinderen die zelf komen met een hulpvraag

- het werken volgens het directe instructiemodel. Dit houdt in dat de kinderen actief betrokken worden bij de instructie. Kinderen worden voor de vakgebieden taal en rekenen ingedeeld in 3 instructiegroepen; de instructie-afhankelijke groep, de instructie-gevoelige groep en de instructie-onafhankelijke groep