MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

Onze missie en visie

De Toermalijn staat voor onderwijs op maat. We gaan er van uit dat betrokkenheid leren motiveert!

Onze missie is: Betrokkenheid motiveert leren!

Onze visie is:  Onze kinderen ontwikkelen vaardigheden en kennis om uit te groeien tot betrokken, zelfstandige en onderzoekende jongeren, die in staat zijn hun bijdrage te leveren in de maatschappij. 

 

 Wat betekent dat voor ons als leerkracht op De Toermalijn?

- We zorgen voor genoeg prikkels zodat onze kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige personen

- We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Iedereen heeft zijn eigen talent, tempo en temperament

- We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en weten hen te stimuleren

- We zorgen ervoor dat de kinderen beseffen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling

- Onze activiteiten zijn gericht op kleine groepjes en op de grote (gehele) groep

- We zorgen ervoor dat de kinderen mede-eigenaar zijn van de leeromgeving en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen

- We zorgen voor een plek waarin ieder kind met (zelf)vertrouwen kan werken (fouten maken mag)

- Omdat leren van elkaar, en met elkaar, de sociale vaardigheden bevordert, kiezen we niet voor individueel onderwijs maar voor onderwijs aan groepen