MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.

Het ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de Intern Begeleiders van onze school.