MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

KWALITEITSZORG

Als school willen wij voor ouders en kinderen een kwalitatief goede school zijn.

Daarom vragen wij ons steeds af:

- Doet De Toermalijn de goede dingen?

- Doet De Toermalijn de goede dingen goed?

- Hoe weten wij dat?

- Vinden anderen dat ook?

- Wat doet De Toermalijn met die wetenschap?

 

Om de basiskwaliteit van ons onderwijs te garanderen willen wij dat onze leerkrachten in staat zijn om:

- Te signaleren wanneer een kind zich niet naar verwachting ontwikkelt

- Op basis van deze ontwikkeling te kunnen bepalen welke hulp nodig is

- Een aantal interventies in de klas zelf te kunnen verzorgen

- Een beroep te doen op deskundigen

 

Kinderen met bepaalde leerproblemen of met een leerachterstand, krijgen binnen de groep extra ondersteuning van de leerkracht in de vorm van meer instructiemomenten in kleine groepjes (verlengde instructie). Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen.

Als de extra ondersteuning in de groep niet toereikend is kan de IB-er, in samenspraak met de leerkracht, besluiten om het kind te bespreken in het intern ondersteuningsteam (IOT). Het IOT komt tweewekelijks bij elkaar en bestaat uit de directeur en de IB-ers.