MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

OECUMENISCH ONDERWIJS

 

Als Oecumenische basisschool willen wij een school zijn waarin diverse Christelijke geloofsrichtingen samenkomen. Op de Toermalijn zijn we ons er van bewust dat onze school een afspiegeling is van de multireligieuze samenleving. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er kinderen van diverse religies, met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond, onze school bezoeken. Alle kinderen zijn welkom op onze school.  De Christelijke vieringen hebben tevens een belangrijke plaats binnen ons onderwijs.

Om aan te sluiten bij al deze verschillen gebruiken wij de methode "Trefwoord" voor levensbeschouwingslessen. U ziet dat terug in elke groep. "Trefwoord" werkt rondom thema’s.

Het thema is school-breed en staat gedurende enkele weken centraal. De thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: "Wie ben ik?") en bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken uit de samenleving (bijvoorbeeld: "Geweld"). De thema’s zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod van bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus).

Regelmatig informeren wij u over de thema’s via onze nieuwsbrief.