MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

DE VERSCHILLENDE VAKKEN

In onderstaand overzicht vindt u de lesmethodes die we gebruiken voor de verschillende vakken.

 

Levensbeschouwing

Groep 1-8

"Trefwoord"

Taalontwikkeling

Groep 1-2

"Schatkist"

Taal

Groep 4-8

"Taal in beeld"

Technisch lezen

Groep 3-8

"Veilig leren lezen" en bibliotheekboeken lezen

"Lekker lezen" voor de zwakkere lezers

Begrijpend lezen en Studerend lezen

Groep 3-8

"Speurneus" ,"Leeswerk", "Feestneus" en "Leeslink"

Spelling

Groep 4-8  

"Spelling in beeld"

Schrijven

Groep 1-2

Groep 3-8

Componenten uit:

"Schrijfdans", "Schrijfkriebels", "Schrijven zonder pen" en                    "Pennenstreken"

Rekenen en wiskunde

Groep 1-2

Groep 3-8

"Schatkist" en "Wereld in Getallen"

"Wereld in Getallen"

Engels

Groep 5-8

"Take it easy"

Wereldoriëntatie

Groep 1-2

Groep 3-8

"Het ei van Columbus" en "Kijkdoos"- boeken

"Leskracht"

 

Verkeer en

Sociale redzaamheid

Groep 3

Groep 4-7

Groep 8

"Rondje verkeer"

"Jeugdverkeerskranten"

"Op naar 't VO" en "Jeugd-E.H.B.O"

Muziek

 

Groep 1-8

"Muziek moet je doen"

Bewegingsonderwijs

Groep 1-2

Groep 3-8

"Bewegingsonderwijs in het speellokaal”" 

"Basislessen bewegingsonderwijs"