MEEST ACTUEEL

VAKANTIEROOSTER

 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden?

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u bijvoorbeeld ontevreden zijn over de planning van vrije dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school. We gaan ervan uit dat we de meeste vragen en opmerkingen in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

 

Als u er met de leerkracht en met de schoolleiding niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie:

Schoolbestuur: CPOW 0299-479699 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtencommissie:Via schoolbestuur

 De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding.

 

Is er sprake van ongewenste omgangsvormen?

 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is er voor u. Zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

Onze schoolcontactpersonen zijn: Suzanne Huibers en Ada Verdonk

U kunt een mail sturen waarin u kort de klacht beschrijft en de schoolcontactpersoon zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken. Ook kunt u na schooltijd op de werkdagen van de schoolcontactpersonen naar binnenlopen om een afspraak te maken.

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht, of bij het indienen van een klacht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie.

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: Centraal meldpunt: telefoonnummer 0900 - 1113111 (lokaal tarief), op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/kind  altijd zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en kinderen  over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van seksuele intimidatie, ontucht of een ander zedendelict, is de school verplicht aangifte te doen bij de officier van justitie.